Kinh kệ

Kệ sám hối phổ thông

13.04.2019

Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Tỉnh Long An – Huyện Đức Hòa – Xã Tân Mỹ Chùa Thiền tông TÂN DIỆU —ooo— KỆ SÁM HỐI THIỀN TÔNG PHỔ THÔNG ...

Read more

Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

13.04.2019

Ông A La Luật hỏi câu sau cùng: Kính bạch đức thế tôn : thế tôn dạy chúng con tu thanh tịnh thiền là để trở về nguồn cội của ...

Read more